Werkwijze

Mollenbestrijding

Omdat eigenaren van percelen, weilanden, grasvelden en tuinen geen molshopen willen moet deze worden verjaagd of gedood. Het meest effectieve middel is het plaatsen van mollenklemmen in de mollengang.

Door deze vangmethode is het mogelijk om het jaarrond vrij van mollen en molshopen te zijn. Wij zorgen ervoor dat de aanwezige mollen uit uw perceel of weiland(en) worden verwijderd. Daarna volgen regelmatige controles om uw perceel of weiland vrij van mollen / molshopen te houden. Tijdens de controles worden ook alle eventuele verschenen molshopen uitgevlakt.

Deze manier van mollenbestrijding houdt in dat er meerdere keren per jaar zoveel mogelijk mollen worden gevangen. In de meeste gevallen zitten er enkele weken later alweer nieuwe mollen in het perceel die de open gevallen gangen in bezit nemen. We trachten zo om alle mollen te vangen en door regelmatige controles ervoor te zorgen dat de mollen ook wegblijven. De frequentie van de controlebeurten verschillen van perceel tot perceel en zijn afhankelijk van de hoeveelheid mollen in aangrenzende percelen.